rozvody nízkého napětí a osvětlení

Rozvody nízkého napětí (NN) jsou zjednodušeně řečeno vše, co je nějak připojeno k napětí do 1000 V a je pevně spojeno s nějakou kontrukcí. Jedná se tedy o soustavu drátů, jističů, svorkovnic, spínačů, stykačů, zásuvek, spotřebičů atd. Setkáváte se s nimi prakticky neustále, aniž byste si to uvědomovali. Na první pohled se tato oblast může zdát velice jednoduchá. Skoro každý muž v domácnosti dokáže vzít šroubovák a opravit uvolněné kontakty v zásuvce nebo ve vypínači. Ti zdatnější si před tím vypnou jističem právě ten okruh, na kterém hodlají pracovat. Celá oblast NN rozvodů je však velice složitá a mají-li být provedeny bezpečně, je nutné jejich naprojektování autorizovaným projektantem a instalace proškolenými elektromontéry. V opačném případě riskujete v lepším případě neudělení revizní zprávy a v horším případě škody na majetku či zdraví.

U nás si můžete objednat kompletní realizaci rozvodů nízkého napětí. V případě Vašeho zájmu s Vámi provedeme opravdu celou zakázku od rozvedení první myšlenky přes návrh, autorizovanou projekci, instalaci, stavební práce až po konečnou revizní zprávu i následnou pravidelnou údržbu.

Rozsáhlé zkušenosti máme s rozvody NN nejen v obytných domech a kancelářských prostorách, ale i v průmyslových halách, obchodních domech, muzeích a památkových objektech.

Rozvody nízkého napětí se v poslední době začínají začleňovat do inteligentních elektroinstalcí, čímž vznikají takzvané inteligentní budovy. Inteligentní elektroinstalace umožňují vytvoření systému, jehož funkčnost je možné definovat kdykoliv v průběhu času bez nutnosti fyzického zásahu. Elektroinstalace je totiž řízena jednotkou, ve které je možno programově určit ono chování. Lze tedy například stisknutím vypínače u vchodových dveří rozsítit světla ve všech místnostech, zapnout televizi, vytáhnout žaluzie či zavlažit trávník.

© 2010      kell s.r.o.           kontakt