objektová bezpečnost

Dnešní doba je bohužel hodně poznamenaná vzrůstající majetkovou trestnou činností, kdy se pachatelé této trestné činnosti pouštějí do stále odvážnějších a někdy i drzejších akcí. Zabezpečení objektu před vniknutím takového pachatele a v případě jeho vnitknutí alespoň včasné a přesné hlášení či získání důkazních materiálů je předmětem řešení objektové bezpečnosti.

K zajištění bezpečnosti Vašeho objektu jsme připraveni využít nejmodernější technologie zahrnující nejen prostředky fyzických překážek, jako jsou mříže, dveře, ploty a podobně, ale také prostředky elektronické ochrany (EZS, kamerový systém, přístupové systémy apod.) Kombinací výše zmíněných prvků lze dosáhnout maximálního přínosu takového systému při zachování ekonomické zajímavosti celého řešení. Proto preferujeme koncepční řešení celé problematiky jako celku oproti řešení jednotlivých systémů samostatně.

K objektové bezpečnosti lze zařadit také elektrickou požární signalizaci (EPS), která sice neplní preventivní funkci, ale poskytuje včasné varování při vzniku požáru. Na něj je pak možno navázat jiné systémy, které dokážou reagovat například spuštěním hasícího systému. V této obasti EPS se zaměřujeme na návrh, projekci, instalaci a revize systémů. Na přání jsme tedy schopni dodat takový systém v celém jeho životním cyklu. Zvláštní kapitolou jsou pak zhášecí systémy v datových či elektrorozvodných centrech, kdy by použití tekutých hasiv bylo pro umístěnou techniku likvidační. V takových případech se přistupuje v použití zhášecího plynu, který je začleněn do sofistikovaného systému chránícího i náhodně vyskytující se osoby.

© 2010      kell s.r.o.           kontakt