počítačová bezpečnost

Stále více se s přibývající digitalizací množí případy napadení výpočetní techniky a krádeže dat. Oblast ochrany dat a výpočetní techniky je nejen v soukromém ale i firemním sektoru neustále podceňována a k jejímu řešení přistupují uživatelé až po nějakém incidentu. Neméně nebezpečnou z hlediska chodu firmy je i pouhá ztráta dat v důsledku havárie serveru nebo pracovní stanice.

Nejvohdnějším způsobem, jak shora popsaná rizika eliminovat, je pojmout celé řešení komplexně. Pomůžeme Vám vhodnou kombinací bezpečnostních prostředků zajistit infrastrukturu proti průnikům z vnějšku i zevnitř a vhodně nastaveným zálohováním zajistíme cenná data před jejich ztrátou. Naši specializovaní IT pracovníci jsou připraveni provést ve Vaší firmě analýzu současného stavu a Vašich představ a navrhnout Vám optimální řešení z hlediska efektivity vynaložených nákladů.

Mezi prostředky, kterými se dá dosáhnout komplexního zajištění počítačové bezpečnosti, patří bezesporu antivirová ochrana, firewally, URL filtrace, antispam, VPN tunely ale také zálohovací SW nebo disková úložiště s redundancí dat. Pro každý ze zmíněných nástrojů je na trhu k dispozici mnoho variant od těch nejlevnějších (zdarma) až po sofistikované, ale také dražší aplikace nebo jednoúčelová zařízení. Každý uživatel je tedy schopen si ve vlastní režii a dle vlastních schpností vybrat variantu ochrany, která se mu jeví jako nejvodnější. Jako přidanou hodnotou nabízíme našim zákazníkům preciznost řešení a také následnou podporu. Naším cílem je totiž spokojený zákazník, se kterým chceme navázat dlouhodobý vztah.

© 2010      kell s.r.o.           kontakt